• Print

  Maxime Chalot, Bestuurder van IPM Printing

  De recessie is er, zij spaart vrijwel geen enkele sector en zeker niet de drukkerijen voor groot drukwerk, de ondernemingen die met name jaarverslagen of reclamefolders drukken. IPM Printing maakt deel uit van deze handwerksmannen van de inkt en het papier... Het familiebedrijf voelt natuurlijk de gevolgen van de economische crisis, maar het kan troeven uitspelen om deze moeilijk kaap met succes te omzeilen. Een algemeen overzicht met Maxime Chalot, bestuurder van IPM Printing.

  “Het bedrijf werd opgericht in de rue du Marais (Broekstraat) op het einde van de 19e eeuw, wat zijn oorspronkelijke naam verklaart, Imprimerie et Publicité du Marais, voortaan IPM Printing. Sinds haar oprichting is de onderneming een familiebedrijf. Het is mijn grootvader langs vaderszijde die het bedrijf in de jaren zeventig heeft overgenomen. Hij runde toen al een andere drukkerij. Mijn oom, Didier Chalot, nam de teugels in handen in de jaren 80. Ik ben zelf in de onderneming gekomen begin 2007 nadat ik een eerste deel van mijn beroepsleven sleet in de fiscaliteit en de financiën.”

  Wat heeft u ertoe aangezet tot het familiebedrijf toe te treden?

  “Het was mijn oom die mij voorstelde in het bedrijf te komen, in hoofdzaak om twee redenen: 

  • het voortbestaan van de onderneming verzekeren; 
  • het bedrijf heeft zich de jongste jaren sterk ontwikkeld en het werd bijgevolg moeilijker om het te runnen.”

  Is het gemakkelijk het geweer van schouder te veranderen en in een familiebedrijf te stappen nadat u een tiental jaar in een compleet andere wereld aan de slag was?

  “Neen, het is niet vanzelfsprekend van een multinational over te stappen naar een kmo met een heel lokale markt... Je moet nieuwe reflexen ontwikkelen. En natuurlijk de stiel aanleren. Ik heb gedurende twee jaar de druktechniek geleerd. Tot slot, een ander kernpunt, je moet ook polyvalenter zijn. Dat is trouwens de grootste uitdaging voor een leidinggevende van een kmo: financiën, boekhouding, techniek (het basisvak), personeel, juridische kwesties. 

  Men dient ook rekening te houden met een psychologische factor, want je komt terecht in een bedrijf waar de naam alleen niet volstaat. Het komt erop aan te bewijzen dat je komst gerechtvaardigd is, dat je over de bekwaamheden beschikt die het bedrijf nodig heeft. Bij IPM Printing hechten wij enorm veel belang aan de verdienste.”

  U werkt nu twee jaar bij IPM Printing. Hoe zou u deze periode omschrijven?

  “Het is een ongelooflijke persoonlijke uitdaging. Op menselijk vlak was deze periode enorm verrijkend. Uit professioneel oogpunt ook trouwens, want ik moest het praktische ondernemerschap dagelijks onder de knie krijgen. Weet u, wanneer je de eerste dag in de onderneming komt, vraag je je af wat je zal kunnen doen om de gang van zaken te kunnen verbeteren. Op dat bepaalde moment voel je je vrij alleen... Maar heel gauw vallen de stukjes op hun plaats. De eerste twee of drie maanden het bedrijf verkennen, een volledige “due diligence” betreffende zowel de juridische kwesties en het personeel als de fiscale of milieuproblemen. En nadien heb ik samen met mijn oom een actieplan uitgewerkt dat verder wordt uitgevoerd.

  logo IPMWat zijn de prioriteiten van dat actieplan?

  “Er werden meerdere strategische assen uitgestippeld, in het bijzonder een versterking van de flexibiliteit. Maar het leek ons eveneens noodzakelijk ons handelsbeleid te versterken en dus onze commerciële teams. Wij hebben dus personeel aangeworven, wij hebben de jongeren ons vertrouwen geschonken. Voorts hebben wij de werkruimte gerationaliseerd. Wij hebben bepaalde productieprocessen geautomatiseerd en de feedback inzake informatie zoals de facturatie of de feedback qua gegevens die nodig zijn om de kostprijzen te bepalen. Ik wil een punt onderstrepen dat voor mij heel belangrijk is: alle acties die in het kader van dat plan werden gevoerd, zijn de vrucht van een echt teamwerk, niet van een individuele prestatie. Iedereen heeft zich daarvoor ingezet!”

  Waarom werd zo veel zorg besteed aan de feedback qua informatie?

  ”Om het foutenpercentage te verlagen. Het mondeling doorspelen van informatie is een bron van fouten. In ons vak kan men zich dat niet veroorloven. Het drukwezen – wat ik een heel opwindend vak vind – is namelijk een sector die tot volle ontwikkeling is gekomen er is een enorme productieovercapaciteit, de winstmarges op onze producten zijn dus heel nauw. Wij moeten onze productiekosten dan ook nauwgezet in de gaten houden en daarvoor hebben wij een onberispelijke organisatie nodig. Ik heb de gewoonte te zeggen dat wij ‘s avonds als laatste het bedrijf moeten verlaten nadat wij het licht hebben uitgedaan. Dat is natuurlijk beeldspraak, want wij werken de klok rond, 7 dagen op 7.”» 

  Heel wat werkgevers beklagen (beklaagden) zich erover dat zij het moeilijk hebben om geschoold personeel aan te werven. Geldt dat ook voor u?

  Bekwaam personeel vinden om deze of gene werknemer te vervangen die met pensioen gaat, is inderdaad helemaal niet vanzelfsprekend... De grafische industrie blijft natuurlijk jongeren lokken, maar doorgaans verkiezen zij de grafische vormgeving, het internet, de wereld van de computers, maar niet het drukwezen dat nog al te vaak wordt ervaren als een niet erg opwindend beroep uit het verleden. Het is een vergissing, maar het is zo. Wij proberen dan ook in de scholen kandidaat-stagiairs op te sporen, wij wonen zelfs de diploma-uitreikingen bij! Ook vandaag nog, ondanks de economische crisis, werven wij de betrokkene aan indien wij een profiel vinden dat ons interesseert! Wij hebben personeelsbehoeften op het vlak van de afwerking, de productiecontrole, wij zoeken goede commerciële medewerkers die de druksector kennen, ook opstellers van kostenramingen.” 

  Hoe maakt IPM Printing de economische crisis door?

  “Het eerste kwartaal noteerden wij een stijging van onze omzet met 5 %. Maar vergist u zich niet: heel de sector heeft het momenteel zwaar te verduren. Er zijn faillissementen, sommige drukkerijen die te allen prijze hun machines willen draaiende houden, hebben strategieën met buitensporige prijsdalingen, met alle gevolgen van dien voor hun winstmarges – zij kelderen, als zij al geen dumpingprijzen hanteren – en dat geldt ook voor de concurrentie die zich haar beurt vaak verplicht zien de prijzen te verlagen. En dan zijn er nog de ondernemingen die enkel overleven dankzij de overheidssubsidies, dat is een regelrechte concurrentievervalsing.”

  Uw bedrijf heeft nochtans ook overheidssteun genoten...

  “Dat is juist, maar het betrof subsidies die iedereen kon krijgen die een dossier indiende. Dus geen concurrentievervalsing tussen Belgische of Brusselse ondernemingen. Die subsidie was bestemd voor de aankoop van een nieuwe machine, een 8-kleurenpers die toch 2 miljoen euro kost – in 2008 bedroeg onze omzet 9,2 miljoen euro. Dit heeft dus niets te maken met die bedrijven waarin de overheid een min of meer belangrijke participatie heeft genomen.”

  Wat is de rol van de BAO in uw investeringsproject?

   “Een heel belangrijke rol. Zij hebben ons geholpen bij het correct structureren van ons dossier om de investeringssteun van het Brussels Gewest te krijgen. Meer algemeen hebben zij ons altijd heel goed van advies gediend. Alvorens hen te contacteren wist ik dat het BAO ons zou kunnen helpen, dit is dus een bevestiging. Ik raad de kmo’s en de ondernemers ten stelligste aan niet te aarzelen om bij hen aan te kloppen.”

  IPM LivreKeren wij eventjes terug naar de economische context: uw omzet stijgt ondanks de crisis... Geen negatieve gevolgen van de recessie, dus?

  “Toch wel, maar dat negatieve gevolg beïnvloedt niet zozeer de omzet, maar wel de winstmarges. Want sinds enkele maanden zijn wij in een beland in wat ik een ‘pingeleconomie’ zou noemen. De klanten bedingen de laagst mogelijke prijs. Dat is een ware trend geworden in de relaties tussen de bedrijven en hun B2B-klanten. Dat was een jaar geleden nog niet het geval. Ik moet eraan toevoegen dat dit gedrag bij onze gebruikelijke klanten niet frequent is. Hoe dan ook, per slot van rekening zal deze trend tot gevolg hebben dat in onze sector een bepaalde schoonmaak wordt veroorzaakt, die na verloop van tijd zal leiden tot een vermindering van de overcapaciteit. Na de crisis zal de situatie ongetwijfeld gunstiger zijn voor de solide bedrijven. In afwachting moeten wij doorlopend onze flexibiliteit bewijzen, onze productiviteit nog verbeteren en de moed hebben opdrachten te weigeren waaraan wij geld zouden verliezen.”

  Ander kernpunt, het klantenbestand...

  “Op dat vlak bestaat ons beleid erin een zo ruim mogelijk klantenbestand te hebben, met klanten van een heel gevarieerde grootte. Wij willen immers vermijden dat één enkele klant ons een te groot gedeelte van onze omzet verschaft. We blijven ernaar streven om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren, want wij zijn ons ten volle bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers. Hoe dan ook, onze werknemers geven er zich rekenschap van dat wij de voorkeur geven aan het belang van het bedrijf op lange termijn. Wij hebben hun bekwaamheden nodig om het bedrijf te doen draaien, vooral omdat die bekwaamheden zeldzaam zijn. Wij moeten hen dus bewijzen dat wij alles in het werk blijven stellen om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren. Dit maakt het hen mogelijk de toekomst sereen tegemoet te zien, een lening aan te gaan voor hun woning, hun kinderen naar de universiteit te sturen indien zij dat wensen enz. In feite is een bedrijf nooit meer dan de som van de bekwaamheden van de mensen die er werken...

  Interview door Adrien Maintiens - september 2009

  Maxime Chalot in het kort

  Naam : Maxime Chalot
  Fonctie: Bestuurder
  Voornaamste diploma’s : licentie economische wetenschappen van de ULB, master fiscaal beheer aan de Solvay Brussels School of Economics and Management, Certified International Investment Analyst aan de Belgian Association of Financial Analysts en Executive Master en General Management aan de Solvay Brussels School of Economics and Management.
  Activiteitssector : grafische industrie
  Gegevens : Nestor Martinstraat 40 te 1083 Brussel - 02-218.68.00 - ipm@ipmprinting.com  - http://www.ipmprinting.com