De Brusselse starter is ambitieus

 • Print

  Reeds 10 jaar bestudeert het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) het profiel en het begeleidingsparcours van de starters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2011 waren de beweegredenen voor het opstarten van een zaak voornamelijk ambitie (50%) en passie (16%) . Ondernemerschap uit noodzaak (16%), of met andere woorden het opstarten van een zaak om in zijn eigen tewerkstelking te voorzien, gaat erop achteruit in vergelijking met voorgaande studie (23%). De ondernemer gestart in 2011 is ambitieus, heeft groeiprojecten en wenst internationaal te gaan. Hij heeft een hoog opleidingsniveau en heeft reeds een job.

  De startersstudie werd gerealiseerd door het BAO, in samenwerking met Sonecom, op een representatieve steekproef van 401 personen die een ondernemingsnummer aangevraagd hebben in 2011 (in 2011 werden in totaal 10.295 ondernemingen opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ). De starters werden persoonlijk per telefoon gecontacteerd.
  De algemene karakteristieken zijn in 10 jaar niet fundamenteel veranderd. Het gaat om personen van het mannelijke geslacht (69%), voornamelijk tussen 25 en 44 jaar oud (64%) met de Belgische nationaliteit (72%).
  Twee tendenzen werden waargenomen :

  • Een vooruitgang van het ondernemerschap « grijze haren », de starters van 55 jaar en meer (14% in 2011 tegenover 4% in 2001)
  • Een toename van het aandeel van starters met een diploma van hoger onderwijs (71% tegenover 59% in 2001).

  Loontrekkenden, ze starten hun eigen zaak. Wat zijn hun ambities?

  Het merendeel van de starters komt uit het professionele milieu. 70% had een job als loontrekkende tegenover 58% in 2004 en 22% oefende een zelfstandige activiteit uit. Het aandeel van starters die voorheen als loontrekkende aan de slag waren, neemt toe terwijl het aandeel van de starters met andere statuten (werkzoekende, student) afneemt.

  66% zijn niet vertrouwd met het opstarten (tegenover 59% in 2011). Twee derden van deze ondernemers hadden geen enkele ervaring met het opstarten van een bedrijf vooraleer ze eraan begonnen.
  Twee derden van de starters laten zich in de eerste plaats leiden door hun ambitie (50%) of passie (16%). Ondernemerschap uit noodzaak (16%), vaak in verband gebracht met een hoge werkloosheidsgraad, is dus zeker niet de belangrijkste motivatie voor de Brusselse starters.

   Deze ambitie weerspiegelt zich in de projecten van de nieuwe ondernemers. Een vierde van de starters wenst een nieuw product of een nieuwe dienst te ontwikkelen, of een filiaal te openen. Het merendeel (86%) wenst de ontwikkeling van het bedrijf verder te zetten in de komende 5 jaar et 1 ondernemer op 6 wenst zelfs internationaal te gaan (17%). Het merendeel van de starters heeft de ambitie om een onderneming op te starten die tewerkstelling zal creëren : 37% van de ondernemers wenst enkele peronen te werk te stellen binnen hun bedrijf terwijl 16% een onderneming met groeipotentieel voor ogen heeft, namelijk 30 tot 40 personen tewerkstellen binnen de 5 jaar.

  De begeleiding, beschouwd als nuttig maar nog te weinig gebruikt.


  De begeleiding bij de opstart wordt positief ervaren door de ondernemers : 8 starters op 10 vinden deze begeleiding a priori nuttig tot zeer nuttig. Van zodra de starter beroep doet op deze begeleiding, is hij dan ook tevreden. De tevredenheidsgraad is zeer hoog: 96% hebben de begeleiding ervaren als nuttig of zeer nuttig.

  Toch vindt slechts 50% van de starters dat ze begeleid zijn geweest bij de opstart : 80% van deze personen hebben beroep gedaan op professionelen, publiek of privé, terwijl 17% is geadviseerd door familie of kennissen.
  Nog te veel starters hebben geen kennis van de privé en publieke structuren die dit soort begeleiding kunnen bieden. Het nummer 1819 dat starters en ondernemers in Brussel informeert en oriënteert, heeft hierbij een belangrijke rol te spelen. Deze eerstelijnsdienst, opgestart in 2010 binnen het BAO, heeft tot doel ondernemers en starters te oriënteren naar die structuren die het best beantwoorden aan hun begeleidingsbehoeften en aldus hun slaagkansen te verhogen.

  « In 2012 zullen we onze communicatie-inspanningen inzake 1819 versterken zodat ondernemers de reflex krijgen dit nummer te bellen als ze op zoek zijn naar informatie of naar de geschikte gesprekspartner. Wij zullen aanwezig zijn op een maximaal aantal plaasten waar de starter voorbij komtin Brussel : gemeenten ondernemingsloketten, ... » zegt Annelore Isaac, directrice Informatie en Netwerken van het BAO.