Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering: nominatie voor het project Boost Your Talent

 • Print

  De jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering", georganiseerd door de Europese Commissie, beloont overheids- of gemengde (privé/publiek) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Elke lidstaat mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau.

  De FOD Economie organiseert elk jaar, in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten, de Belgische preselectie. Dit jaar zijn zes deelnemers ingegaan op de oproep om deel te nemen aan de zevende editie van deze wedstrijd. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit onder meer vertegenwoordigers uit de academische wereld, de beroepsopleiding, de kmo-beroepsorganisaties en de betrokken federale en regionale overheden, weerhield op 24 juni de volgende twee Belgische genomineerden:

  •  Boost Your Talent ( BYT ) - Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO)

  Het project BYT, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund door de EU, is een programma ter sensibilisering van de ondernemingszin bij jongeren uit benadeelde wijken. Gecoördineerd door het BAO, heeft BYT tot doel het ontwikkelen van een ondernemerscultuur via de school en de buitenschoolse omgeving.
  Voor de eerste keer hebben organisaties met ervaring op dat vlak (zoals ICHEC-PME, Groupe One, Les Jeunes Entreprises, UNIZO en het BAO) een gemeenschappelijke strategie ontwikkeld voor een tot nu toe weinig bereikt publiek, namelijk benadeelde mensen van buitenlandse origine.

  Via programma’s die zijn aangepast aan de uiteenlopende schoolniveaus en via originele acties ontdekken de jongeren het ondernemerschap, hun sociaal-economische omgeving en hun ondernemerskwaliteiten. BYT moedigt de jongeren aan om hoofdrolrolspelers te worden in hun eigen project.

  Sinds eind 2008 werden 8.300 jongeren en een honderdtal leerkrachten gesensibiliseerd tot het ondernemerschap en hebben meer dan 400 leerkrachten/animatoren deelgenomen aan het project.

  • Starterscontracten voor ondernemers – Stad Gent

  Het "starterscontract voor ondernemers" is één van de pijlers van het startersbeleid van de stad Gent. In ruil voor een financiële tussenkomst van maximaal 5.000 euro verbinden de startende ondernemers zich in een starterscontract met de stad tot het opstellen van een businessplan, het volgen van opleidingen en het aanwenden van professioneel advies. Tevens zullen zij de zelfstandige activiteit gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar uitoefenen in Gent.

  Dit contract heeft tot doel de slaagkansen van de startende ondernemingen te verhogen, de stigmatisering van het falen doorbreken, de oprichting van ondernemingen bevorderen en het ondernemersklimaat verbeteren.

  De Europese finale van de "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" vindt plaats op 25 november 2013 te Vilnius (Litouwen).

  Lees alle artikels over: