Het BAO geciteerd als "meest gewaardeerde instelling" door de Brusselse ondernemers

 • Print

  Sinds het jaar 2000 organiseert BECI regelmatig zijn politieke barometer voor Brussel.Deze online vragenlijst wordt naar 3 500 ondernemers gestuurd. Gemiddeld geven meer dan 200 Brusselse beleidmakers via dit kanaal hun mening. De resultaten van de laatste barometer getuigen van een algemene ontevredenheid over het werk van de Brusselse ministers. Alle ministers zagen hun populariteit dalen. Meer dan 45% van de ondernemers heeft weinig vertrouwen in de Brusselse regering voor wat het beheer van actuele problemen betreft, aldus berichtte de krant L'Echo vorige zaterdag.

  De vastgestelde problemen

  Eén van de grootste problemen vormt de mobiliteit. De permanente files brengen schade toe aan de activiteit van de ondernemingen en bijgevolg aan de Brusselse economie in het algemeen.

  De bedrijven zijn tevens vragende partij voor meer administratieve vereenvoudiging, een verlaging van de gewestelijke en gemeentelijke fiscale druk en meer investeringssteun.

  Tot slot, hameren de bedrijfsleiders op het nijpende werkloosheidsprobleem in Brussel en het feit dat ze niet de geschikte kandidaten vinden om hun vacatures in te vullen. De kwaliteit van het onderwijs en van opleiding dient drastische verbeterd te worden.

  De regionale instellingen

  Het populariteitscijfer van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) steeg ten opzichte van 2011. Het is trouwens de Brusselse instelling die het meest gewaardeerd wordt door de ondernemers. "Het BAO wordt als zeer nuttig gepercipieerd. Ik ben er niet zeker van dat iedereen weet wat het BAO precies doet maar de organisatie positioneert zich ontegensprekelijk als een belangrijke publieke speler in Brussel", meent Olivier Willocx, algemeen directeur van BECI

  Bron artikel: L'Echo