Het BAO ontving de tweede ster van het label Ecodynamische onderneming

  • Print

    Het label « Ecodynamische onderneming » is een officiële erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de goede praktijken voor milieubeheer in de ondernemingen. Het beloont hun milieudynamisme en hun vooruitgang op het vlak van, bijvoorbeeld, afvalbeheer, rationeel energiegebruik, het beheer van de mobiliteit van de werknemers ...

    Momenteel ontvingen meer dan 150 Brusselse bedrijven het label van ecodynamische onderneming. Het logo wordt uitgereikt voor 3 jaar, met 1, 2 of 3 sterren al naargelang de resultaten die het bedrijf geboekt heeft.

    In juni 2013 ontving het BAO zijn tweede ster. De jury waardeerde vooral de initiatieven die waren ondernomen op het vlak van mobiliteit ((deelname aan de Bike Experience, opleiding fietsers, eco driving enz), alsook de communicatieinspanningen binnen het bedrijf. Ook het feit dat bij elke aankoop rekening dient worden te gehouden met milieucriteria werd erg op prijs gesteld.