Uitwisseling van ervaringen omtrent stedenbouwkundige vergunningen

 • Print

  Op 29 maart nodigde de VSGB de vertegenwoordigers van de diensten stedenbouw uit op een informatievergadering die georganiseerd werd in samenwerking met het Brussels Agentschap voor de Onderneming, goed voor meer dan 80 aanwezigen.

  Omdat de regelgeving steeds complexer wordt, hebben de gemeenten procedures, informaticatoepassingen of werkdocumenten uitgewerkt om de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen doeltreffend te behandelen en de gebruikers een degelijke dienstverlening aan te bieden.

  Ondanks hun eigenheid op het vlak van grootte en bevolking kampen de gemeenten met vergelijkbare problemen en hebben zij er alle belang bij ervaringen uit te wisselen.

  De uiteenzettingen waren verdeeld in 3 delen, die aansluiten bij de chronologische volgorde van een stedenbouwkundig project:

  • de stedenbouwkundige informatie en de indiening van de dossiers voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen, door de gemeente Ukkel
  • de analyse van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, door de stad Brussel
  • de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en hun uitvoering, door de gemeente Schaarbeek.
  Na iedere uiteenzetting voerden de deelnemers een kort debat.

  De vergadering werd afgesloten met een toespraak van een afgevaardigde van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, over de harmonisering van de werkwijzen en de samenwerking tussen de gemeenten en het gewestelijk bestuur voor stedenbouw.

  Ter herinnering, het BAO begeleidt kostenloos Brusselse bedrijven voor alle hun vragen omtrent stedenbouwkunde (analyse van de aanvraag voor een vergunning, reglementering inzake kantoren/parkings/ publiciteit, te volgen procedures, aanbevelingen...).