• Print

    Raad voor Economische Coördinatie

    13.000 jobs gecreëerd of behouden in Brussel dankzij de actie van de Raad voor Economische Coördinatie (REC)

    De Raad voor Economische Coördinatie (REC) speelt een belangrijke rol op het vlak van de tewerkstelling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De REC, dat opgericht is via een besluit van de Brusselse regering in 2002 en actief is sinds 2005, is een uitwisselingsplatform om concrete oplossingen te bespreken en te vinden die beantwoorden aan de door de ondernemingen tegengekomen problemen om zich in Brussel te vestigen, zich er te ontwikkelen of er te blijven. In 2012 heeft de REC 41 ondernemingen gesteund